bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zarządzenia

Zarządzenia

Prezydenta Miasta

Lp. Data Numer Temat Link
4. 09-10-2008 1044/ŚDS/08 Zarządzenie w sprawie zasad odpłatności dla osób nie będących mieszkańcami Gminy Kędzierzyn&ndash,Koźle za pobyt dzienny oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze w ŚDS &bdquo,Promyczek&rdquo, z siedzibą w Kędzierzynie &ndash, Koźlu przy ul. Piotra Skargi 25
09-10-2008 1044/ŚDS/08 Załącznik do zarządzenia 1044/ŚDS/08
3. 09-11-2007 551/ŚDS/07 Zarządzenie w sprawie zasad odpłatności dla osób nie będących mieszkańcami Gminy Kędzierzyn-Koźle za pobyt dzienny oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze w ŚDS "Promyczek" z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Piotra Skargi 25
2. 01-03-2007 124/Or/07

Nieaktualne

Zarządzenie w sprawie udzielenia dyrektorowi Środowiskowego Domu Samopomocy "Promyczek" w Kędzierzynie-Koźlu - Barbarze Kropacz-Mrożek pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem Gminy.

1. 30-03-2005 1194/ŚDS/05 Zarządzenie w sprawie zasad odpłatności dla osób nie będących mieszkańcami Gminy Kędzierzyn-Koźle za pobyt dzienny oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze w ŚDS "Promyczek" z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Piotra Skargi 25 wraz z uzasadnieniem.

Dyrektora ŚDS Promyczek

Lp. Data Numer Temat Link
6 08-11-2018 3/2018/K

Zarządzenie nr 3/2018/K

Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek”

z dnia 08-11-2018 r. w sprawie dnia wolnego 12 Listopada 2018

5 17.01.2017 1/2017/K Zarządzenie nr 1/2017/K
Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek”
ul. Piotra Skargi 25 w Kędzierzynie – Koźlu
z dnia 17 stycznia 2017 r.
w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy za 11 listopada (sobota) 2017 r.
17. 22-04-2016 1/K/2016 Zarządzenie w sprawie ustalenie wzoru pisemnego oświadczenia o dokonanych wydatkach i przyczynach braku ich udokumentowania, przez pracownika Środowiskowego Domu Samopomocy "Promyczek" w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Piotra Skargi 25
16. 21-05-2015 2/2015/K Zarządzenie w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy za 15 sierpnia i 26 grudnia 2015 r.
15. 12-01-2015 1/2015/K Zarządzenie w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy za 15 sierpnia i 26 grudnia 2015 r. - uchylone .
14 23-07-2014 13/2014/K Zarządzenie w sprawie zamknięcia Środowiskowego Domu Samopomocy " Promyczek " w czasie ferii letnich
13. 23-07-2014 12/2014/K Zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zam?wień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30000 EURO w Środowiskowym Domu Samopomocy " Promyczek "
12. 01-07-2014 8/2014/K Zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 tyś. Euro w Środowiskowym Domu Samopomocy " Promyczek"
11. 30-06-2014 6/2014/K Zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy "Promyczek" Typ A,B,C w Kędzierzynie-Koźlu
10. 27-05-2014 1/2014/ZFŚS Zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Środowiskowym Domu Samopomocy "Promyczek"
9. 15-05-2014 3/2014/BPH Zarządzenie w sprawie określenia zasad dotyczących wyposażenia pracowników w okulary korygujące wzrok
8. 12-05-2014 4/2014/K Zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin pisemny
kończący służbę przygotowawczą w ŚDS &bdquo,Promyczek&rdquo,
7. 30-01-2014 2/2014/K Zarządzenie w sprawie powołania Zespołów Wspierająco - Aktywizujących w Środowiskowym Domu Samopomocy " Promyczek " w Kędzierzynie - Koźlu
6. 20-01-2014 1/2014/K Zarządzenie w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy za 03 maja (sobota) i za 01 listopada (sobota) 2014r.
5. 26-11-2013 3/ZFŚS/2013 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Środowiskowym Domu Samopomocy " Promyczek " w Kędzierzynie-Koźlu
Załączniki
4. 24-05-2013 1/2013/F

Uchylone

Zarządzenie w sprawie nadania " Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości 14 tyś. euro w Środowiskowym Domu Samopomocy " Promyczek " w Kędzierzynie - Koźlu

3. 10-08-2011 6/2011/K

Uchylone

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy "Promyczek" w Kędzierzynie-Koźlu.

2. 30-06-2009 4/2009/K Zarządzenie w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego.
1. 08-08-2008 3/2008/K Zarządzenie w sprawie wprowadzenia ,Zasad naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze w Środowiskowym Domu Samopomocy &bdquo,Promyczek, w Kędzierzynie-Koźlu,.Opublikował: Aureliusz Kalicki
Publikacja dnia: 10.11.2018
Podpisał: Aureliusz Kalicki
Dokument z dnia: 02.07.2013
Dokument oglądany razy: 4 095